Vojvode Mišića 28, Pirot

autoskolawintera@gmail.com

062 88-18-550

010 321-563

Kategorije

U našoj školi nudimo izbor polaganja za kategorije: AM, A1, A2, A i B.

Mopedi i laki tricikli ili laki četvorocikli.

Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i navršenih 15 godina.

Teoretski ispit se polaže po završenoj teoretskoj obuci.

Sa navršenih 16 godina kandidat stiče pravo da izađe na praktični ispit.

Poligonske radnje AM kategorije:

 • Vožnja po pravcu i zaustavljanje
 • Kočenje i zaustavljanje
 • 'Slalom' vožnja
 • Vožnja putanjom u obliku broja '8'

Vozilo na kojem se polaže za AM kategoriju:

Motocikli čija radna zapremina motora nije veća od 125cm3 i snage motora do 11kW, kao i teški tricikli čija snaga motora ne prelazi 15 kW.

Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i navršenih 15 godina.

Teoretski ispit se polaže po završenoj teoretskoj obuci.

Sa navršenih 16 godina kandidat stiče pravo da izađe na praktični ispit.

Poligonske radnje A1 kategorije:

 • Vožnja po pravcu i zaustavljanje
 • Kočenje i zaustavljanje
 • 'Slalom' vožnja
 • Vožnja putanjom u obliku broja '8'

Vozilo na kojem se polaže za A1 kategoriju:

Motocikli čija snaga motora nije veća od 35 kW i čiji odnos snage motora i mase vozila nije veći od 0,2 kw/kg.

Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i navršenih 17 godina.

Teoretski ispit se polaže po završenoj teoretskoj obuci.

Sa navršenih 18 godina kandidat stiče pravo da izađe na praktični ispit.

Poligonske radnje A2 kategorije:

 • Vožnja po pravcu i zaustavljanje
 • Kočenje i zaustavljanje
 • 'Slalom' vožnja
 • Vožnja putanjom u obliku broja '8'

Vozilo na kojem se polaže za A2 kategoriju:

Motocikli i teški tricikli čija snaga motora prelazi 35 kW.

Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i navršene 23 godine.

Teoretski ispit se polaže po završenoj teoretskoj obuci.

Sa navršenih 24 godina kandidat stiče pravo da izađe na praktični ispit, osim kandidata koji poseduju vozačku dozvolu A2 kategorije najmanje 2 godine.

Motocikli na kojima se polaže vozački ispit za ove kategorije mogu imati manuelni ili automatski menjač.

Poligonske radnje A kategorije:

 • Vožnja po pravcu i zaustavljanje
 • Kočenje i zaustavljanje
 • 'Slalom' vožnja
 • Vožnja putanjom u obliku broja '8'

Vozilo na kojem se polaže za A kategoriju:

Motorna vozila čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3.500 kg i koja nemaju više od osam mesta za sedenje, ne računajući sedište za vozača.

Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i navršenih 16 godina.

Obuka se sastoji od 40 časova teoretske obuke i 40 časova praktične obuke , osim za kandidate koji poseduju vozačku dozvolu AM, A1, A2, A, B1, F ili M kategorije, koji imaju mogućnost da idu na skraćenu obuku.

Poligonske radnje B kategorije:

 • Vožnja napred sa promenom stepena prenosa i unazad sa promenom saobraćajne trake
 • Kočenje i zaustavljanje
 • Parkiranje vozila pod pravim uglom, vožnjom unazad
 • Parkiranje vozila podužno, vožnjom unazad
 • Polukružno okretanje vozila sa najviše tri potpuna manevra na prostoru širine dve saobraćajne trake
 • Polazak i zaustavljanje vozilom na putu sa usponom

Vozila na koja se polaže za B kategoriju: