Vojvode Mišića 28, Pirot

autoskolawintera@gmail.com

062 88-18-550

010 321-563

Cenovnik

Obuka vozača za AM, A1, A2 i A kategoriju

AM kategorija - Kandidat nema nijednu kategoriju

Cena

Teorijska obuka 40 časova

14.000,00

Praktična obuka 7 časova

11.200,00

Polaganje testa

3.500,00

Polaganje vožnje

3.500,00

Ukupno

32.200,00

AM kategorija - Kandidat ima B kategoriju

Cena

Teorijska obuka 7 časova

2.800,00

Praktična obuka 7 časova

11.200,00

Polaganje testa

3.500,00

Polaganje vožnje

3.500,00

Ukupno

21.000,00

A1 kategorija - Kandidat ne poseduje vozačku dozvolu

Cena

Teorijska obuka 40 časova

14.000,00

Praktična obuka 20 časova

32.000,00

Polaganje testa

3.500,00

Polaganje vožnje

3.500,00

Ukupno

53.000,00

A1 kategorija - Kandidat ima AM kategoriju

Cena

Teorijska obuka

Nije predviđena

Praktična obuka 7 časova

11.200,00

Polaganje testa

3.500,00

Polaganje vožnje

3.500,00

Ukupno

18.200,00

A1 kategorija - Kandidat ima neku od kategorija: B,C,D,F,M

Cena

Teorijska obuka 7 časova

2.800,00

Praktična obuka 20 časova

32.000,00

Polaganje testa

3.500,00

Polaganje vožnje

3.500,00

Ukupno

41.800,00

A2 kategorija - Kandidat ne poseduje vozačku dozvolu

Cena

Teorijska obuka 40 časova

14.000,00

Praktična obuka 30 časova

48.000,00

Polaganje testa

3.500,00

Polaganje vožnje

3.500,00

Ukupno

69.000,00

A2 kategorija - Kandidat ima neku od kategorija: B,C,D,F,M

Cena

Teorijska obuka 7 časova

2.800,00

Praktična obuka 30 časova

48.000,00

Polaganje testa

3.500,00

Polaganje vožnje

3.500,00

Ukupno

57.800,00

A2 kategorija - Kandidat ima AM kategoriju

Cena

Teorijska obuka

Nije predviđena

Praktična obuka 14 časova

22.400,00

Polaganje testa

3.500,00

Polaganje vožnje

3.500,00

Ukupno

29.400,00

A2 kategorija - Kandidat ima A1 kategoriju

Cena

Teorijska obuka

Nije predviđena

Praktična obuka 7 časova

11.200,00

Polaganje testa

3.500,00

Polaganje vožnje

3.500,00

Ukupno

18.200,00

A kategorija - Kandidat ima AM kategoriju

Cena

Teorijska obuka

Nije predviđena

Praktična obuka 20 časova

32.000,00

Polaganje testa

3.500,00

Polaganje vožnje

3.500,00

Ukupno

39.000,00

A kategorija - Kandidat ima A1

Cena

Teorijska obuka

Nije predviđena

Praktična obuka 14 časova

22.400,00

Polaganje testa

3.500,00

Polaganje vožnje

3.500,00

Ukupno

29.400,00

A kategorija - Kandidat ima A2

Cena

Teorijska obuka

Nije predviđena

Praktična obuka 7 časova

11.200,00

Polaganje testa

3.500,00

Polaganje vožnje

3.500,00

Ukupno

18.200,00

A kategorija - Kandidat ne poseduje vozačku dozvolu

Cena

Teorijska obuka 40 časova

14.000,00

Praktična obuka 40 časova

64.000,00

Polaganje testa

3.500,00

Polaganje vožnje

3.500,00

Ukupno

85.000,00

A kategorija - Kandidat poseduje: B1, B, BE, C, D, F, M

Cena

Teorijska obuka 7 časova

2.800,00

Praktična obuka 40 časova

64.000,00

Polaganje testa

3.500,00

Polaganje vožnje

3.500,00

Ukupno

73.800,00

Obuka vozača za B kategoriju

B kategorija - Kandidat nema nijednu kategoriju

Cena

Teorijska obuka 40 časova

14.000,00

Praktična obuka 40 časova

48.000,00

Polaganje testa

3.500,00

Polaganje vožnje

3.500,00

Ukupno

69.000,00

B kategorija - Kandidat ima AM i A1 kategoriju

Cena

Teorijska obuka 7 časova

2.800,00

Praktična obuka 35 časova

42.000,00

Polaganje testa

3.500,00

Polaganje vožnje

3.500,00

Ukupno

51.800,00

B kategorija - Kandidat ima A2 i A kategoriju

Cena

Teorijska obuka 7 časova

2.800,00

Praktična obuka 30 časova

48.000,00

Polaganje testa

3.500,00

Polaganje vožnje

3.500,00

Ukupno

57.800,00

B kategorija - Kandidat ima F kategoriju

Cena

Teorijska obuka 7 časova

2.800,00

Praktična obuka 20 časova

32.000,00

Polaganje testa

3.500,00

Polaganje vožnje

3.500,00

Ukupno

41.800,00

Dopunski čas vožnje:

Cena B kategorija: 1.200,00

Cena A kategorija: 1.600,00

Kondicioni čas vožnje:

Obavljanje dopunske obuke za neaktivne vozače na našem ili vašem vozilu

Cena B kategorija: 1.200,00

Cena A kategorija: 1.600,00

Mogućnost plaćanja:

  • Plaćanje na više rata
  • Čekovi građanja
  • Plaćanje platnim karticama